Bases

PRINTOP® ofrece distintas bases discharge para cada necesidad.

Scroll Table For More Info

Código Nombre Sustrato(s)
P6685 DCH BASE 100 100% algodón teñido con colorantes reactivos o corroibles.
P9671 DCH BASE PLUS 100% algodón teñido con colorantes reactivos o corroibles.
P8791 DCH CLASSIC DISCHARGE UNDERBASE ZF-100 100% algodón teñido con colorantes reactivos o corroibles.
P10633 DCH SUPER BASE 100% algodón teñido con colorantes reactivos o corroibles.